ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2\left(9x^{3}y+6x^{2}y^{2}+xy^{3}\right)
แยกตัวประกอบ 2
xy\left(9x^{2}+6xy+y^{2}\right)
พิจารณา 9x^{3}y+6x^{2}y^{2}+xy^{3} แยกตัวประกอบ xy
\left(3x+y\right)^{2}
พิจารณา 9x^{2}+6xy+y^{2} ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ a^{2}+2ab+b^{2}=\left(a+b\right)^{2} โดยที่ a=3x และ b=y
2xy\left(3x+y\right)^{2}
เขียนนิพจน์ที่แยกตัวประกอบสมบูรณ์ใหม่