ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{18}{20}
คูณ 18 และ 1 เพื่อรับ 18
\frac{9}{10}
ทำเศษส่วน \frac{18}{20} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 2