ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า c
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4+c=6
ลบ 12 จาก 16 เพื่อรับ 4
c=6-4
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
c=2
ลบ 4 จาก 6 เพื่อรับ 2