ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า x (complex solution)
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

16^{x}=64
ใช้กฎของเลขชี้กำลังและลอการิทึมเพื่อแก้สมการ
\log(16^{x})=\log(64)
ใส่ลอการิทึมของทั้งสองข้างของสมการ
x\log(16)=\log(64)
การหาค่าลอการิทึมของจำนวนที่ยกกำลังคือ กำลังคูณกับลอการิทึมของจำนวน
x=\frac{\log(64)}{\log(16)}
หารทั้งสองข้างด้วย \log(16)
x=\log_{16}\left(64\right)
โดยสูตรการเปลี่ยนแปลงของฐาน \frac{\log(a)}{\log(b)}=\log_{b}\left(a\right)