ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
15, a, x, plus, 3, b, x, plus, 5, a, y, plus, 6, y
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Algebra

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์