Skip to main content
144, left parenthesis, 77, minus, 19, right parenthesis, slash, 16, plus, 78
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{144\times 58}{16}+78
ลบ 19 จาก 77 เพื่อรับ 58
\frac{8352}{16}+78
คูณ 144 และ 58 เพื่อรับ 8352
522+78
หาร 8352 ด้วย 16 เพื่อรับ 522
600
เพิ่ม 522 และ 78 เพื่อให้ได้รับ 600