ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า y
Tick mark Image
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-\frac{y}{3}=x-14
ลบ 14 จากทั้งสองด้าน
-y=3x-42
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 3
\frac{-y}{-1}=\frac{3x-42}{-1}
หารทั้งสองข้างด้วย -1
y=\frac{3x-42}{-1}
หารด้วย -1 เลิกทำการคูณด้วย -1
y=42-3x
หาร -42+3x ด้วย -1