ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

5x+2y-2y+x
รวม 10x และ -5x เพื่อให้ได้รับ 5x
5x+x
รวม 2y และ -2y เพื่อให้ได้รับ 0
6x
รวม 5x และ x เพื่อให้ได้รับ 6x
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x+2y-2y+x)
รวม 10x และ -5x เพื่อให้ได้รับ 5x
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(5x+x)
รวม 2y และ -2y เพื่อให้ได้รับ 0
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(6x)
รวม 5x และ x เพื่อให้ได้รับ 6x
6x^{1-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
6x^{0}
ลบ 1 จาก 1
6\times 1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
6
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t