ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

10p^{2}+10p+24ip^{2}-10p+11
คูณ 8i และ 3 เพื่อรับ 24i
\left(10+24i\right)p^{2}+10p-10p+11
รวม 10p^{2} และ 24ip^{2} เพื่อให้ได้รับ \left(10+24i\right)p^{2}
\left(10+24i\right)p^{2}+11
รวม 10p และ -10p เพื่อให้ได้รับ 0