ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
10, p, squared, plus, 10, p, plus, 8, start text, space, i, space, end text, 3, p, squared, minus, 10, p, plus, 11, question mark
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

10p^{2}+10p+24ip^{2}-10p+11
คูณ 8i และ 3 เพื่อรับ 24i
\left(10+24i\right)p^{2}+10p-10p+11
รวม 10p^{2} และ 24ip^{2} เพื่อให้ได้รับ \left(10+24i\right)p^{2}
\left(10+24i\right)p^{2}+11
รวม 10p และ -10p เพื่อให้ได้รับ 0