ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

10x^{2}=633-3
ลบ 3 จากทั้งสองด้าน
10x^{2}=630
ลบ 3 จาก 633 เพื่อรับ 630
x^{2}=\frac{630}{10}
หารทั้งสองข้างด้วย 10
x^{2}=63
หาร 630 ด้วย 10 เพื่อรับ 63
x=3\sqrt{7} x=-3\sqrt{7}
หารากที่สองของทั้งสองข้างของสมการ
10x^{2}+3-633=0
ลบ 633 จากทั้งสองด้าน
10x^{2}-630=0
ลบ 633 จาก 3 เพื่อรับ -630
x=\frac{0±\sqrt{0^{2}-4\times 10\left(-630\right)}}{2\times 10}
สมการนี้อยู่ในรูปมาตรฐาน: ax^{2}+bx+c=0 ใช้ 10 แทน a, 0 แทน b และ -630 แทน c ในสูตรกำลังสอง \frac{-b±\sqrt{b^{2}-4ac}}{2a}
x=\frac{0±\sqrt{-4\times 10\left(-630\right)}}{2\times 10}
ยกกำลังสอง 0
x=\frac{0±\sqrt{-40\left(-630\right)}}{2\times 10}
คูณ -4 ด้วย 10
x=\frac{0±\sqrt{25200}}{2\times 10}
คูณ -40 ด้วย -630
x=\frac{0±60\sqrt{7}}{2\times 10}
หารากที่สองของ 25200
x=\frac{0±60\sqrt{7}}{20}
คูณ 2 ด้วย 10
x=3\sqrt{7}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{0±60\sqrt{7}}{20} เมื่อ ± เป็นบวก
x=-3\sqrt{7}
ตอนนี้ แก้สมการ x=\frac{0±60\sqrt{7}}{20} เมื่อ ± เป็นลบ
x=3\sqrt{7} x=-3\sqrt{7}
สมการได้รับการแก้ไขแล้ว