ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$10 \logN{2}{2 - x} - 5 = 0 $
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์