ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

10|x-3|=40
รวมพจน์ที่เหมือนกัน และใช้คุณสมบัติของการเท่ากันเพื่อรับตัวแปรบนข้างใดข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับและตัวเลขบนอีกด้านหนึ่ง อย่าลืมทำตามลำดับของการดำเนินงาน
|x-3|=4
หารทั้งสองข้างด้วย 10
x-3=4 x-3=-4
ใช้นิยามของค่าสัมบูรณ์
x=7 x=-1
เพิ่ม 3 ไปยังทั้งสองข้างของสมการ