Skip to main content
1, point, 5, times, 1, point, 6, plus, 6, point, 8
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2.4+6.8
คูณ 1.5 และ 1.6 เพื่อรับ 2.4
9.2
เพิ่ม 2.4 และ 6.8 เพื่อให้ได้รับ 9.2