ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

1.24\times \frac{45}{1000}
ขยาย \frac{4.5}{100} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10
1.24\times \frac{9}{200}
ทำเศษส่วน \frac{45}{1000} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{31}{25}\times \frac{9}{200}
แปลงเลขฐานสิบ 1.24 เป็นเศษส่วน \frac{124}{100} ทำเศษส่วน \frac{124}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4
\frac{31\times 9}{25\times 200}
คูณ \frac{31}{25} ด้วย \frac{9}{200} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{279}{5000}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{31\times 9}{25\times 200}