ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
1, comma, 2, x, dot, 0, comma, 9
เรียงลำดับ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
แบบทดสอบ
List

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

sort(1,0x,9)
คูณ 2 และ 0 เพื่อรับ 0
sort(1,0,9)
สิ่งใดคูณกับศูนย์จะได้ผลเป็นศูนย์
1
เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการ ให้เริ่มจากองค์ประกอบเดียว 1
0,1
แทรก 0 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่
0,1,9
แทรก 9 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่