ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3x-15+2x-5=9x
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 3
5x-15-5=9x
รวม 3x และ 2x เพื่อให้ได้รับ 5x
5x-20=9x
ลบ 5 จาก -15 เพื่อรับ -20
5x-20-9x=0
ลบ 9x จากทั้งสองด้าน
-4x-20=0
รวม 5x และ -9x เพื่อให้ได้รับ -4x
-4x=20
เพิ่ม 20 ไปทั้งสองด้าน สิ่งใดบวกกับศูนย์จะได้ผลเป็นตัวเอง
x=\frac{20}{-4}
หารทั้งสองข้างด้วย -4
x=-5
หาร 20 ด้วย -4 เพื่อรับ -5