ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Algebra

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

4-x>8
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 4 เนื่องจาก 4 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
-x>8-4
ลบ 4 จากทั้งสองด้าน
-x>4
ลบ 4 จาก 8 เพื่อรับ 4
x<-4
หารทั้งสองข้างด้วย -1 เนื่องจาก -1 เป็น <0 ทิศทางของอสมการจึงเปลี่ยนไป