ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ตรวจสอบ
เท็จ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

10\left(1\times 2+1\right)+8=5\left(1\times 4+3\right)
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 20 ตัวคูณร่วมน้อยของ 2,5,4
10\left(2+1\right)+8=5\left(1\times 4+3\right)
คูณ 1 และ 2 เพื่อรับ 2
10\times 3+8=5\left(1\times 4+3\right)
เพิ่ม 2 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 3
30+8=5\left(1\times 4+3\right)
คูณ 10 และ 3 เพื่อรับ 30
38=5\left(1\times 4+3\right)
เพิ่ม 30 และ 8 เพื่อให้ได้รับ 38
38=5\left(4+3\right)
คูณ 1 และ 4 เพื่อรับ 4
38=5\times 7
เพิ่ม 4 และ 3 เพื่อให้ได้รับ 7
38=35
คูณ 5 และ 7 เพื่อรับ 35
\text{false}
เปรียบเทียบ 38 กับ 35