ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

2.5-3.5x=8-\left(4x+6\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 0.5 ด้วย 5-7x
2.5-3.5x=8-4x-6
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ 4x+6 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
2.5-3.5x=2-4x
ลบ 6 จาก 8 เพื่อรับ 2
2.5-3.5x+4x=2
เพิ่ม 4x ไปทั้งสองด้าน
2.5+0.5x=2
รวม -3.5x และ 4x เพื่อให้ได้รับ 0.5x
0.5x=2-2.5
ลบ 2.5 จากทั้งสองด้าน
0.5x=-0.5
ลบ 2.5 จาก 2 เพื่อรับ -0.5
x=\frac{-0.5}{0.5}
หารทั้งสองข้างด้วย 0.5
x=-1
หาร -0.5 ด้วย 0.5 เพื่อรับ -1