ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

0.45\times \frac{0.55}{1-0.3025}
คำนวณ 0.55 กำลังของ 2 และรับ 0.3025
0.45\times \frac{0.55}{0.6975}
ลบ 0.3025 จาก 1 เพื่อรับ 0.6975
0.45\times \frac{5500}{6975}
ขยาย \frac{0.55}{0.6975} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 10000
0.45\times \frac{220}{279}
ทำเศษส่วน \frac{5500}{6975} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 25
\frac{9}{20}\times \frac{220}{279}
แปลงเลขฐานสิบ 0.45 เป็นเศษส่วน \frac{45}{100} ทำเศษส่วน \frac{45}{100} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5
\frac{9\times 220}{20\times 279}
คูณ \frac{9}{20} ด้วย \frac{220}{279} โดยการคูณเศษด้วยเศษและคูณตัวส่วนด้วยส่วน
\frac{1980}{5580}
ทำการคูณในเศษส่วน \frac{9\times 220}{20\times 279}
\frac{11}{31}
ทำเศษส่วน \frac{1980}{5580} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 180