ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

\frac{245}{120}
ขยาย \frac{0.245}{0.12} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 1000
\frac{49}{24}
ทำเศษส่วน \frac{245}{120} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5