ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

0.05x+5.2+3.5x=5.5
เพิ่ม 3.5x ไปทั้งสองด้าน
3.55x+5.2=5.5
รวม 0.05x และ 3.5x เพื่อให้ได้รับ 3.55x
3.55x=5.5-5.2
ลบ 5.2 จากทั้งสองด้าน
3.55x=0.3
ลบ 5.2 จาก 5.5 เพื่อรับ 0.3
x=\frac{0.3}{3.55}
หารทั้งสองข้างด้วย 3.55
x=\frac{30}{355}
ขยาย \frac{0.3}{3.55} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 100
x=\frac{6}{71}
ทำเศษส่วน \frac{30}{355} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 5