ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

0.05\left(15-2\right)
หาร 30 ด้วย 2 เพื่อรับ 15
0.05\times 13
ลบ 2 จาก 15 เพื่อรับ 13
0.65
คูณ 0.05 และ 13 เพื่อรับ 0.65