ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
เรียงลำดับ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

sort(0,9\times 5-0,3)
คำนวณ 3 กำลังของ 2 และรับ 9
sort(0,45-0,3)
คูณ 9 และ 5 เพื่อรับ 45
sort(0,45,3)
ลบ 0 จาก 45 เพื่อรับ 45
0
เมื่อต้องการเรียงลำดับรายการ ให้เริ่มจากองค์ประกอบเดียว 0
0,45
แทรก 45 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่
0,3,45
แทรก 3 ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในรายการใหม่