ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
หาอนุพันธ์ของ w.r.t. x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x}{2}-\frac{3\times 2}{2}}\right)^{2}-3\right)
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน คูณ 3 ด้วย \frac{2}{2}
-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x-3\times 2}{2}}\right)^{2}-3\right)
เนื่องจาก \frac{x}{2} และ \frac{3\times 2}{2} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x-6}{2}}\right)^{2}-3\right)
ทำการคูณใน x-3\times 2
-4\left(-\frac{x-6}{2}-3\right)
คำนวณ \sqrt{\frac{x-6}{2}} กำลังของ 2 และรับ \frac{x-6}{2}
-4\left(-\frac{x-6}{2}-\frac{3\times 2}{2}\right)
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน คูณ 3 ด้วย \frac{2}{2}
-4\times \frac{-\left(x-6\right)-3\times 2}{2}
เนื่องจาก -\frac{x-6}{2} และ \frac{3\times 2}{2} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
-4\times \frac{-x+6-6}{2}
ทำการคูณใน -\left(x-6\right)-3\times 2
-4\times \frac{-x}{2}
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน -x+6-6
-2\left(-1\right)x
ตัด 2 ตัวหารร่วมมากใน 4 และ 2
2x
คูณ -2 และ -1 เพื่อรับ 2
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x}{2}-\frac{3\times 2}{2}}\right)^{2}-3\right))
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน คูณ 3 ด้วย \frac{2}{2}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x-3\times 2}{2}}\right)^{2}-3\right))
เนื่องจาก \frac{x}{2} และ \frac{3\times 2}{2} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\left(-\left(\sqrt{\frac{x-6}{2}}\right)^{2}-3\right))
ทำการคูณใน x-3\times 2
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\left(-\frac{x-6}{2}-3\right))
คำนวณ \sqrt{\frac{x-6}{2}} กำลังของ 2 และรับ \frac{x-6}{2}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\left(-\frac{x-6}{2}-\frac{3\times 2}{2}\right))
เมื่อต้องการเพิ่มหรือลบนิพจน์ ให้ขยายเพื่อทำให้ตัวส่วนของนิพจน์เหล่านั้นเหมือนกัน คูณ 3 ด้วย \frac{2}{2}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\times \frac{-\left(x-6\right)-3\times 2}{2})
เนื่องจาก -\frac{x-6}{2} และ \frac{3\times 2}{2} มีตัวส่วนเดียวกัน ให้ลบโดยการลบตัวเศษ
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\times \frac{-x+6-6}{2})
ทำการคูณใน -\left(x-6\right)-3\times 2
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-4\times \frac{-x}{2})
รวมพจน์ที่เหมือนกันใน -x+6-6
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-2\left(-1\right)x)
ตัด 2 ตัวหารร่วมมากใน 4 และ 2
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2x)
คูณ -2 และ -1 เพื่อรับ 2
2x^{1-1}
ตราสารอนุพันธ์ของ ax^{n} nax^{n-1}
2x^{0}
ลบ 1 จาก 1
2\times 1
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ยกเว้น 0 ให้ t^{0}=1
2
สำหรับพจน์ใดๆ ที่ t ให้ t\times 1=t และ 1t=t