ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Arithmetic

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-26+9
เพิ่ม -34 และ 8 เพื่อให้ได้รับ -26
-17
เพิ่ม -26 และ 9 เพื่อให้ได้รับ -17