ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า k
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

k=-4+1.4
เพิ่ม 1.4 ไปทั้งสองด้าน
k=-2.6
เพิ่ม -4 และ 1.4 เพื่อให้ได้รับ -2.6