ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
minus, x, plus, left parenthesis, 2, x, minus, 2, right parenthesis, minus, left parenthesis, 3, x, plus, 5, right parenthesis
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-x+2x-2-3x-5
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ 3x+5 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-x-x-2-5
รวม 2x และ -3x เพื่อให้ได้รับ -x
-x-x-7
ลบ 5 จาก -2 เพื่อรับ -7
-2x-7
รวม -x และ -x เพื่อให้ได้รับ -2x
-x+2x-2-3x-5
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ 3x+5 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-x-x-2-5
รวม 2x และ -3x เพื่อให้ได้รับ -x
-x-x-7
ลบ 5 จาก -2 เพื่อรับ -7
-2x-7
รวม -x และ -x เพื่อให้ได้รับ -2x