ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
ขยาย
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-x+2x-2-3x-5
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ 3x+5 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-x-x-2-5
รวม 2x และ -3x เพื่อให้ได้รับ -x
-x-x-7
ลบ 5 จาก -2 เพื่อรับ -7
-2x-7
รวม -x และ -x เพื่อให้ได้รับ -2x
-x+2x-2-3x-5
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ 3x+5 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-x-x-2-5
รวม 2x และ -3x เพื่อให้ได้รับ -x
-x-x-7
ลบ 5 จาก -2 เพื่อรับ -7
-2x-7
รวม -x และ -x เพื่อให้ได้รับ -2x