ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า n
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-96.3n+96.5n\leq -16.44
เพิ่ม 96.5n ไปทั้งสองด้าน
0.2n\leq -16.44
รวม -96.3n และ 96.5n เพื่อให้ได้รับ 0.2n
n\leq \frac{-16.44}{0.2}
หารทั้งสองข้างด้วย 0.2 เนื่องจาก 0.2 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
n\leq \frac{-1644}{20}
ขยาย \frac{-16.44}{0.2} โดยคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย 100
n\leq -\frac{411}{5}
ทำเศษส่วน \frac{-1644}{20} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 4