ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า z (complex solution)
Tick mark Image
หาค่า z
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-9z-72=-9z-72
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -9 ด้วย z+8
-9z-72+9z=-72
เพิ่ม 9z ไปทั้งสองด้าน
-72=-72
รวม -9z และ 9z เพื่อให้ได้รับ 0
\text{true}
เปรียบเทียบ -72 กับ -72
z\in \mathrm{C}
เป็นจริงสำหรับ z ใดๆ
-9z-72=-9z-72
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -9 ด้วย z+8
-9z-72+9z=-72
เพิ่ม 9z ไปทั้งสองด้าน
-72=-72
รวม -9z และ 9z เพื่อให้ได้รับ 0
\text{true}
เปรียบเทียบ -72 กับ -72
z\in \mathrm{R}
เป็นจริงสำหรับ z ใดๆ