ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
หาค่า y
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Linear Equation

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-6x=8-y
ลบ y จากทั้งสองด้าน
\frac{-6x}{-6}=\frac{8-y}{-6}
หารทั้งสองข้างด้วย -6
x=\frac{8-y}{-6}
หารด้วย -6 เลิกทำการคูณด้วย -6
x=\frac{y}{6}-\frac{4}{3}
หาร 8-y ด้วย -6
y=8+6x
เพิ่ม 6x ไปทั้งสองด้าน