ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
minus, 6, n, equals, 15
หาค่า n
Tick mark Image
แบบทดสอบ
Linear Equation

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

n=\frac{15}{-6}
หารทั้งสองข้างด้วย -6
n=-\frac{5}{2}
ทำเศษส่วน \frac{15}{-6} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 3