ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
minus, 6, k, plus, 11, equals, minus, 13
หาค่า k
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-6k=-13-11
ลบ 11 จากทั้งสองด้าน
-6k=-24
ลบ 11 จาก -13 เพื่อรับ -24
k=\frac{-24}{-6}
หารทั้งสองข้างด้วย -6
k=4
หาร -24 ด้วย -6 เพื่อรับ 4