ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-6-x=4x-12-7\left(x-4\right)
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 4 ด้วย x-3
-6-x=4x-12-7x+28
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -7 ด้วย x-4
-6-x=-3x-12+28
รวม 4x และ -7x เพื่อให้ได้รับ -3x
-6-x=-3x+16
เพิ่ม -12 และ 28 เพื่อให้ได้รับ 16
-6-x+3x=16
เพิ่ม 3x ไปทั้งสองด้าน
-6+2x=16
รวม -x และ 3x เพื่อให้ได้รับ 2x
2x=16+6
เพิ่ม 6 ไปทั้งสองด้าน
2x=22
เพิ่ม 16 และ 6 เพื่อให้ได้รับ 22
x=\frac{22}{2}
หารทั้งสองข้างด้วย 2
x=11
หาร 22 ด้วย 2 เพื่อรับ 11