ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า z
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-5z-5=-2z+10
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -5 ด้วย z+1
-5z-5+2z=10
เพิ่ม 2z ไปทั้งสองด้าน
-3z-5=10
รวม -5z และ 2z เพื่อให้ได้รับ -3z
-3z=10+5
เพิ่ม 5 ไปทั้งสองด้าน
-3z=15
เพิ่ม 10 และ 5 เพื่อให้ได้รับ 15
z=\frac{15}{-3}
หารทั้งสองข้างด้วย -3
z=-5
หาร 15 ด้วย -3 เพื่อรับ -5