ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

x\geq \frac{-8}{-4}
หารทั้งสองข้างด้วย -4 เนื่องจาก -4 เป็น <0 ทิศทางของอสมการจึงเปลี่ยนไป
x\geq 2
หาร -8 ด้วย -4 เพื่อรับ 2