ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Algebra

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-4x<72-60
ลบ 60 จากทั้งสองด้าน
-4x<12
ลบ 60 จาก 72 เพื่อรับ 12
x>\frac{12}{-4}
หารทั้งสองข้างด้วย -4 เนื่องจาก -4 เป็น <0 ทิศทางของอสมการจึงเปลี่ยนไป
x>-3
หาร 12 ด้วย -4 เพื่อรับ -3