ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-4x\geq 6-26
ลบ 26 จากทั้งสองด้าน
-4x\geq -20
ลบ 26 จาก 6 เพื่อรับ -20
x\leq \frac{-20}{-4}
หารทั้งสองข้างด้วย -4 เนื่องจาก -4 เป็น <0 ทิศทางของอสมการจึงเปลี่ยนไป
x\leq 5
หาร -20 ด้วย -4 เพื่อรับ 5