ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า b
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-24+b=-12
คูณ -3 และ 8 เพื่อรับ -24
b=-12+24
เพิ่ม 24 ไปทั้งสองด้าน
b=12
เพิ่ม -12 และ 24 เพื่อให้ได้รับ 12