ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-81-4\left(-3\right)^{3}
คำนวณ 3 กำลังของ 4 และรับ 81
-81-4\left(-27\right)
คำนวณ -3 กำลังของ 3 และรับ -27
-81-\left(-108\right)
คูณ 4 และ -27 เพื่อรับ -108
-81+108
ตรงข้ามกับ -108 คือ 108
27
เพิ่ม -81 และ 108 เพื่อให้ได้รับ 27