ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-2x=5-5
ลบ 5 จากทั้งสองด้าน
-2x=0
ลบ 5 จาก 5 เพื่อรับ 0
x=0
ผลคูณของสองจำนวนจะเท่ากับ 0 ถ้าอย่างน้อยจำนวนหนึ่งเป็น 0 เนื่องจาก -2 ไม่เท่ากับ 0 x ต้องเท่ากับ 0