ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
minus, 2, f, is less than, 18
หาค่า f
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

f>\frac{18}{-2}
หารทั้งสองข้างด้วย -2 เนื่องจาก -2 เป็น <0 ทิศทางของอสมการจึงเปลี่ยนไป
f>-9
หาร 18 ด้วย -2 เพื่อรับ -9