ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$-15 + 6 \exponential{x}{4} $
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

3\left(-5+2x^{4}\right)
แยกตัวประกอบ 3 พหุนาม -5+2x^{4} ไม่มีการแยกตัวประกอบเนื่องจากไม่มีรากตรรกยะ