ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า x
Tick mark Image
กราฟ

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-122<6+24x-8x
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ -3 ด้วย -2-8x
-122<6+16x
รวม 24x และ -8x เพื่อให้ได้รับ 16x
6+16x>-122
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย สิ่งนี้เปลี่ยนทิศทางของสัญลักษณ์
16x>-122-6
ลบ 6 จากทั้งสองด้าน
16x>-128
ลบ 6 จาก -122 เพื่อรับ -128
x>\frac{-128}{16}
หารทั้งสองข้างด้วย 16 เนื่องจาก 16 เป็น >0 ทิศทางของอสมการจึงยังคงเดิม
x>-8
หาร -128 ด้วย 16 เพื่อรับ -8