Skip to main content
minus, 12, plus, r, equals, 7
หาค่า r
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

r=7+12
เพิ่ม 12 ไปทั้งสองด้าน
r=19
เพิ่ม 7 และ 12 เพื่อให้ได้รับ 19