ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
$-\exponential{(x + 4)}{2} - 17 $
ขยาย
Tick mark Image
หาค่า
Tick mark Image
กราฟ
แบบทดสอบ
Polynomial

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-\left(x^{2}+8x+16\right)-17
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a+b\right)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x+4\right)^{2}
-x^{2}-8x-16-17
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ x^{2}+8x+16 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-x^{2}-8x-33
ลบ 17 จาก -16 เพื่อรับ -33
-\left(x^{2}+8x+16\right)-17
ใช้ทฤษฎีบททวินาม \left(a+b\right)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2} เพื่อขยาย \left(x+4\right)^{2}
-x^{2}-8x-16-17
เมื่อต้องการค้นหาค่าตรงข้ามของ x^{2}+8x+16 ให้ค้นหาค่าตรงข้ามของแต่ละพจน์
-x^{2}-8x-33
ลบ 17 จาก -16 เพื่อรับ -33