ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
ตรวจสอบ
เท็จ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-4\sqrt[3]{8}+16\times 4+1=-4\left(-2\right)+4\times 27^{\frac{1}{3}}
คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 4
-4\times 2+16\times 4+1=-4\left(-2\right)+4\times 27^{\frac{1}{3}}
คำนวณ \sqrt[3]{8} และได้ 2
-8+16\times 4+1=-4\left(-2\right)+4\times 27^{\frac{1}{3}}
คูณ -4 และ 2 เพื่อรับ -8
-8+64+1=-4\left(-2\right)+4\times 27^{\frac{1}{3}}
คูณ 16 และ 4 เพื่อรับ 64
56+1=-4\left(-2\right)+4\times 27^{\frac{1}{3}}
เพิ่ม -8 และ 64 เพื่อให้ได้รับ 56
57=-4\left(-2\right)+4\times 27^{\frac{1}{3}}
เพิ่ม 56 และ 1 เพื่อให้ได้รับ 57
57=8+4\times 27^{\frac{1}{3}}
คูณ -4 และ -2 เพื่อรับ 8
57=8+4\times 3
คำนวณ 27 กำลังของ \frac{1}{3} และรับ 3
57=8+12
คูณ 4 และ 3 เพื่อรับ 12
57=20
เพิ่ม 8 และ 12 เพื่อให้ได้รับ 20
\text{false}
เปรียบเทียบ 57 กับ 20