ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-\frac{8}{7}
เขียนรากที่สองของการหาร \frac{64}{49} เป็นส่วนของรากที่สอง \frac{\sqrt{64}}{\sqrt{49}} ใช้รากที่สองของทั้งตัวเศษและตัวส่วน