ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า
Tick mark Image
แยกตัวประกอบ
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-\frac{4}{25}
ทำเศษส่วน \frac{64}{400} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 16