ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
หาค่า v
Tick mark Image

โจทย์ปัญหาที่คล้ายคลึงกันจากการค้นหาในเว็บ

แชร์

-2\times 4=-5+2\left(v+3\right)\times 3
ตัวแปร v ไม่สามารถเท่ากับ -3 เนื่องจากไม่ได้กำหนดให้หารด้วยศูนย์ได้ คูณทั้งสองข้างของสมการด้วย 2\left(v+3\right) ตัวคูณร่วมน้อยของ v+3,2v+6
-8=-5+2\left(v+3\right)\times 3
คูณ -2 และ 4 เพื่อรับ -8
-8=-5+6\left(v+3\right)
คูณ 2 และ 3 เพื่อรับ 6
-8=-5+6v+18
ใช้คุณสมบัติการแจกแจงเพื่อคูณ 6 ด้วย v+3
-8=13+6v
เพิ่ม -5 และ 18 เพื่อให้ได้รับ 13
13+6v=-8
สลับข้างเพื่อให้พจน์ตัวแปรทั้งหมดอยู่ทางด้านซ้าย
6v=-8-13
ลบ 13 จากทั้งสองด้าน
6v=-21
ลบ 13 จาก -8 เพื่อรับ -21
v=\frac{-21}{6}
หารทั้งสองข้างด้วย 6
v=-\frac{7}{2}
ทำเศษส่วน \frac{-21}{6} ให้เป็นพจน์ต่ำสุดโดยลดทอนด้วย 3